RoundUp Bio (Ukrudtsmiddel)
Ukrudtsmiddel.
Aktiv stof: glyphosat.
5 liters dunk.

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Læs nøje på deklarationen, inden brug.
Pris ved 1 dunk800,00  DKK
Antal
   Køb
Må kun anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i kort, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
Ukrudtsbekæmpelse under frugtræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.